Badanie mikologiczne i bakteriologiczne jest podstawowym badaniem diagnostycznym wykonywanym w przypadku podejrzenia zakażenia drobnoustrojami. Nowoczesne  metody diagnostyki laboratoryjnej pozwalają nam nie tylko stwierdzić obecność drobnoustroju, ale także jego typ, gatunek oraz wrażliwość na leki (antybiogram, mykogram). Może być stosowane do monitorowania postępów terapii i kontrolnie po zakończeniu leczenia. Materiał pobierany jest przez wykwalifikowany personel, który został poinstruowany przez laboratorium o procedurze zabiegowej. Należy pamiętać, że aby pobrać materiał do badania nie powinno się:

  • stosować preparatów przeciwgrzybiczy/przeciwbakteryjnych miejscowych oraz doustnych przez co najmniej 4 tygodnie,
  • jeśli materiał pobierany jest ze skóry – 24 godziny przed badaniem pacjent nie powinien myć stóp, stosować kremów pielęgnacyjnych i preparatów, które mogłyby zafałszować wynik badania
  • jeśli materiał pobierany jest z paznokcia – najlepiej, aby paznokcie nie były obcinane przez ostatnie 2 tygodnie i nie były stosowane lakiery i zmywacze do paznokci przez ostatnie 4 tygodnie

POBRANIE MATERIAŁU

badania mykologiczne SzczecinWykonanie badania mykologicznego z płytki paznokciowej polega na pobraniu materiału jałowymi narzędziami poprzez obcięcie paznokcia, pobraniu złogów spod płytki oraz zeskrobin z jej powierzchni. Próbkę do badania zmian skórnych o podłożu grzybiczym pobiera się za pomocą skalpela – zdrapując zainfekowany naskórek. Taki materiał trafia na jałową szalkę Petriego, zostaje zabezpieczony taśmą i opisany danymi pacjenta. W przypadku badania bakteriologicznego pobiera się próbkę jałową wymazówką. Następnie szalka lub wymaz wraz ze skierowaniem trafia do laboratorium. Na tym etapie najważniejszy jest posiew, hodowla i identyfikacja drobnoustroju, ponieważ jest to podstawą do określenia typu drobnoustroju, jego ilości i ewentualnej lekooporności. Na wynik badania mikologicznego czekamy około 4 tygodni, natomiast badania bakteriologicznego mniej więcej tydzień.

LECZENIE

Po otrzymaniu dodatniego wyniku badania podolog rozpoczyna terapię. W przypadku zakażenia grzybiczego paznokci polega ona na oczyszczeniu i usunięciu części zmienionej płytki, jeśli chodzi o skórę, dokładnym jej oczyszczeniu oraz stosowaniu preparatów p/grzybiczych. Bardzo ważne są regularne wizyty kontrolne co 3 tygodnie i oczyszczanie zmian, aż do całkowitego wyleczenia. W przypadku zakażenia bakteryjnego okolic paznokci polega ono zakładaniu opatrunków nasączonych preparatami p/bakteryjnymi i/lub regeneracyjnymi, aż do całkowitego wyleczenia oraz instruuje pacjenta o procedurze postępowania z miejscem zakażonym w domu. Wymiana opatrunków odbywa się co 2 dni. W zależności od typu drobnoustroju podolog podejmuje współpracę z lekarzem w celu dobrania odpowiedniej antybiotykoterapii.

Proces terapii niestety jest długotrwały, a najważniejsza jest systematyka pacjenta w domu.

 

 

 

 

Badanie mykologiczne ⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5
Głosów 24